Standa
( 0 )
 
Advanced products search 
Company
 
Short representation
Location on map
Partners
Projects
Careers
Standa Videos
My Account
User Name / email:
Password:
Remember login
Restore password | Register account
 
My WishList
There are no products in the WishList.
Submit Inquiry
edit WishList
help
 
STANDA in Lithuania
STANDA P.BOX 2684 , 03001 Vilnius 9 P.O., Lithuania
Phone +370 5 2651474, Fax +370 5 2651483
E-mail: sales@standa.LT
   
Standa in the World
   
 
Projects
 
 

UAB „STANDA” įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0042 „Modulinės lazerinės platformos, skirtos netiesinės hiper-Ramano sklaidos spektroskopiniams tyrimams atlikti, prototipo sukūrimas“.
Projekto vykdymo metu planuojama sukurti lazerinę platformą, kurios pagrindinis komponentas bus subnanosekundinės- nanosekundinės impulsų trukmės lazerinis šaltinis, pasižymintis aukštomis spektrinėmis – erdvinėmis spinduliuotės charakteristikomis. Lazeris bus integruotas su universalia mažų matmenų, didelio efektyvumo, spektroskopinio signalo surinkimo sistema. Tokios lazerinės platformos sukūrimas leis praplėsti bet kokio spektrometro galimybes, panaudojant konfokalinio mikroskopo savybes.
Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. spalio 31 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Projektas yra įgyvendinamas pagal ES priemonę „Eksperimentas“ ir finansuojamas iš Europos regionės plėtros fondo, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB “STANDA” is implementing a project No. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0042 “Prototyping of a Modular Laser Platform for Nonlinear Hyper-Raman Scattering Spectroscopic Studies” financed by the 2014-2020 European Union funds investment action program.
In the course of the project it is planned to create a laser platform, the main component of which will be a pulsed sub-nanosecond to nanosecond laser source, characterized by high spectral-spatial radiation characteristics. The laser will be integrated with a compact and highly-efficient, versatile spectroscopic signal collection system. The creation of such a laser platform will make it possible to expand the functionality of any spectrometer by using the properties of a confocal microscope.
The project will be carried out from 1st of October 2020 to 31st of December 2022 under the EU call “Experimentas” and financed by the European Regional Development Fund.
The project is funded by the European Regional Development Fund. It is funded as a part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.


UAB „STANDA” įgyvendino 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą Nr. S-03.3.1-LVPA-K-854-01-0056 „UAB „STANDA“ gamybos skaitmeninimas“.
Projekto įgyvendinimo metu įdiegtos gamybos proceso skaitmeninimo technologijos. Įmonė sujungė įrangą ir procesus į ERP ir MES sistemas, panaudojo robotikos ir automatikos technologijas gamyboje, taip pat padidino kibernetinį saugumą. Šios technologijos leido modernizuoti gamybą, efektyviau gaminti inovatyvius produktus, geriau atliepti vartotojų poreikius.

UAB “STANDA” implemented a project No. S-03.3.1-LVPA-K-854-01-0056 „UAB „STANDA“ digitization of production, financed by the 2014-2020 European Union funds investment action program.
Digitalization technologies of the production process were used during the implementation stage of the project. The company connected equipment and processes into ERP and MES systems, used robotics and automation technologies in production, and also increased cyber security. These technologies made it possible to modernise production, produce innovatice products more efficiently, and better respond to consumer needs.


UAB „STANDA” įgyvendino 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą Nr. S-J05-LVPA-K-04-0020 „Pramoninio mikro/nano apdirbimo roboto su realaus laiko būsenos (geometrijos) identifikavimo, prognozavimo ir koregavimo sistema, prototipo sukūrimas“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas pramoninio mikro/nano apdirbimo roboto su realaus laiko būsenos (geometrijos) identifikavimo, prognozavimo ir koregavimo sistema, prototipas. Buvo sukurtas unikalus „negendantis” mikro/nano apdirbimo robotas. Pagrindinė inovatyvi mikro/nano apdirbimo roboto savybė, tai savaiminis susikalibravimas. Projekto metu sukurta realaus laiko būsenos (geometrijos) identifikavimo, prognozavimo ir koregavimo sistema, identifikuoja, prognozuoja ir koreguoja roboto geometrines savybes ir taip maksimaliai prailgina jo gyvavimo ciklą. Sistema valdoma nuotoliniu būdu ir leis klientui bet kada sužinoti įrangos būklę.


2018 metų spalio 30 d. UAB „Standa“ baigė įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-01-0009 „Didelio poveikio technologijų panaudojimas UAB „STANDA“ gamyboje“.
Pasiektas pagrindinis projekto tikslas - sustiprinta ir modernizuota pramoninė bazė, kad efektyviau gaminti inovatyvius produktus bei didinti darbo našumą. Didelio poveikio technologijų taikymas taip pat leido supaprastinti projektavimo, gamybos, bandymo, apdorojimo, paskirstymo ir perdirbimo procesus, sumažinti gamybos išlaidas ir medžiagų kiekį, padidinti gamybos greitį, taip pat saugoti aplinką ir naudoti mažiau energijos. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta ir įdiegta technologinė įranga, pagrįsta robotika.
Ilgalaikėje perspektyvoje įmonė planuoja toliau kurti inovatyvius produktus fotonikos srityje ir juos diegti gamyboje, panaudojant projekto metu įsigytą įrangą.


UAB „Standa“ įgyvendino projektą „UAB "Standa" eksporto plėtros skatinimas dalyvaujant parodose“ 03.2.1-LVPA-K-801-02-0306 finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvaujama aštuoniose fotonikos, optikos ir lazerių sektoriaus parodose-konferencijose Europoje. Šie renginiai yra vertinami dėl tarptautinio jų prestižo bei lankytojų, atstovaujančių tikslinę auditoriją – tiksliosios mechanikos, automatizuotų sistemų ir fotonikos specialistus bei mokslininkus iš viso pasaulio.
ES remiamo projekto dėka, UAB „Standa" turėjo galimybę reprezentuoti savo produkciją ir pasiruošti eksporto plėtrai. Parodose buvo pristatytos „Standos“ kuriamos naujos technologijos bei produktai – tiesiniai pozicionavimo įrenginiai, diodinio kaupinimo mikro lazeriai. Užmegzti naudingi kontaktai su Europos mokslininkais bei specialistais, kurie, tikėtina, ateityje taps ir ilgalaikiais partneriais.


2015 m. rugsėjo 23 d. UAB „Standa" baigė įgyvendinti projektą „UAB „Standa“ eksporto plėtra ir skatinimas užsienio rinkose“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės". Projekto įgivendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 36.449 EUR paramos. Projekto įgyvendinimo metu 2015 m. kovo-rugsėjo mėn. sudalyvauta 6 parodose bei konferencijose Kinijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Olandijoje, bei Baltarusijoje. Šie renginiai yra vertinami dėl tarptautinio jų prestižo bei lankytojų, atstovaujančių tikslinę auditoriją – tiksliosios mechanikos, automatizuotų sistemų ir fotonikos specialistus bei mokslininkus iš viso pasaulio. ES remiamo projekto dėka, UAB „Standa" puikiai reprezentavo savo produkciją ir pasiruošė eksporto plėtrai. Parodose buvo pristatytos „Standos“ kuriamos naujos technologijos bei produktai – tiesiniai pozicionavimo įrenginiai, diodinio kaupinimo mikro lazeriai. Buvo užmegzti naudingi kontaktai su Europos, Azijos įmonėmis, mokslininkais bei specialistais, kurie, tikimasi, ateityje galėtų tapti ir ilgalaikiais partneriais.


Lazerio STANDA STA-01 taikymas nanosekundinių aukštos įtampos impulsų generavimui ląstelių elektroporacijos sistemose.

Projektas finansuotas pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. Paslauga atliko Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. Projekto pradžia – 2012-10-04.
Pabaiga – 2013-04-02
Sukurta ir išbandyta didelės galios nanosekundinių (10-90 ns trukmės) aukštos įtampos (iki 12,5 kV) elektrinių impulsų generavimo ir registravimo sistema, naudojanti optiniu būdu valdomą RGL-2 tipo kibirkštinį iškroviklį. Optiniam valdymui panaudotas lazeris STANDA-STA-01, kurio optinio impulso trukmė 450 ps, energija 1-mJ, bangos ilgis 1062 nm.
Ši metodika leidžia sukurti inovatyvų biologinių ląstelių elektroporacijos įrenginį, panaudojant įmonės STANDA gaminamą lazerį STA-01.
Atlikti šie tyrimai:
a) Ištirta kibirkštinio iškroviklio generuojamo signalo slenkstinės įtampos priklausomybė nuo atstumo tarp elektrodų, esant savaiminiam pramušimui ir optiškai valdomam režimui.
b) Išanalizuotas impulsų elektrinių parametrų išbarstymas esant savaiminiam pramušimui ir optiškai valdomam režimui. Nustatyta, kad esant savaiminio pramušimo režimui generuojamo impulso amplitudės išbarstymas siekia 10 %, tuo tarpu naudojant STANDA-STA-01 lazerį optiniam valdymui – sumažėja iki 0,8 %.
c) Išmatuoti stendo pagrindiniai parametrai.
d) Atlikti biologinių ląstelių elektroporacijos bandymai panaudojant eksperimentinį elektrinių impulsų generavimo stendą su RGL-2 tipo kibirkštiniu iškrovikliu, optiškai valdomu, naudojant STANDA-STA-01 lazerį.


Biotphex

Project duration 2004-2005. The project aims to develop the two-photon excitation (TPX) method for the measurement of fluorescence from antibody labels on the surface of micro- and nano-sized carrier particles, The proposed two-photon excitation (TPX) method which is based on fluorescence caused in micro-volumes by two-photon excitation combines the most advanced technology in micro-fluidistics, micro-mechanics, laser scanning microscopy and flow cytometry applications. The method will enable multiplex identification of antibody labels and the project will develop new antibodies suitable for high sensitivity assays. The current microchip laser will be developed to increase pulse frequency and reduce pulse duration. The TPX plate reader will allow multiplexed analysis through the use of fluorescent labeling agents, which have different emission wavelengths. The micro plate to be used will significantly reduce reagent requirements and dispense with the multiple washing currently required in conventional methods. The project will extend the method to be suitable for cell counting by combining it with oxygen up-take measurement technologies and an appropriate laser model. The objective of the project is to produce pre-production models to allow large-scale screening of a biomaterials and pharmacological compounds, which can be carried out in, distributed centers, improving the logistics involved in current bio-assays.


Lasers for microprocessing and diagnostics

During 2005-2007 four Lithuanian companies working with lasers (Standa ltd, Ekspla ltd, Light Conversion ltd, Optida ltd) gathered their knowledge and resources to develop a market competitive laser for microprocessing and push local laser technologies to the next level. Project was supported by EU structural funds. The matters of precise adjustment, micro and nano positioning were trusted to Standa. First results were achieved soon after: assembled nanosecond laser systems with average power of 15W, femtosecond and picosecond lasers with 10W average power and up to 100kHz rate. Various properties generating schemes were tested. Harmonics generating tests took place. Tested new laser emission resistant coating vaporization technologies. Femtosecond laser was tested in theraHz emitting schemes. Picosecond and nanosecond laser schemes were tested in metal cutting, drilling and silicon processing.


Ultra-wideband measurement systems

The goal of this project was to develop a less costly and more efficient equipment for scanning and calibrating ultra-wideband antennas. Standa developed and manufactured XYZ precise positioning systems for various antennas.

 
  Products | Support | Company | Contacts | Trade Shows |